Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Reglementen & Verslagen (notulen)

Hier vindt u informatie over reglementen en procedure's aanvragen van evenementen. Deze zijn gebaseerd op de informatie vanuit de KNBB en District Veluwezoom. Alle verslagen (notulen) van de Algemene ledenvergadering, wedstrijdleider vergadering en besluitenlijst van het bestuur kunt u hier vinden tot 2015, na 2015 is opvraagbaar bij de secretaris van District Veluwezoom. Mist u iets, laat het ons dan weten via de mail: Klik hier <<<

 

Procedure voor het aanvragen van Finales

  • District finale: een Districtsfinale kan worden aangevraagd via de commissie PK en Wedstrijdleiding.
  • Gewestelijke finale: er worden per seizoen enkele Gewestelijke Finales toegewezen door het gewestelijk bestuur aan een District, een Gewestelijke Finale kan worden aangevraagd via de wedstrijdleiding van het District Veluwezoom en de commissie PK.
  • Nationale finale: een Nationale Finale kan uitsluitend worden aangevraagd via het District bestuur, door de secretaris een mail te sturen met de aanvraag. Klik hier <<<  voor meer informatie omtrent de toewijzing en de organisatie van een Nationale finale. 
 
KNBB Reglementen (algemeen & verschillende disciplines): Notulen Algemene ledenvergadering:
   
Wedstrijdreglement KNBB (WR)  ALV 1 juni 2017 
Competitiereglement KNBB (CR)  ALV 31 mei 2016 
Wedstrijdreglement dagcompetitie KNBB (WRD) (Nieuw) BALV 13 april 2016 
Officiële mededelingen KNBB 2018 / 2019 (Nieuw) ALV 29 mei 2015 
Officiële mededelingen KNBB 2017 / 2018 BALV 16 december 2015 
Reglement wijzigingen KNBB 2017 / 2018  ALV  31 mei 2018
Spel & Arbitrage reglement KNBB (SAR)   
NK Ereklasse / Grand Dutch   
Open NK Kader 38/2   
Open NK Kader 57/2   
Kadercompetitie (aanvullend reglement)  
Topteamcompetitie  (aanvullend reglement)  
Driebanden klein Dames (aanvullend reglement)  
Alles over de AVG   
Heffingen en Maatregelen KVC (Nieuw)   
Wedstrijdreglement PK (WRPK)  (Nieuw)   
Reglement landelijke inschrijvingen (Nieuw)  
Reglement Landscompetitie (Nieuw)   
   
 District Veluwezoom:  Verslagen wedstrijdleiders vergadering avond en dag:
   
Huishoudelijk reglement District Veluwezoom Wedstrijdleiders vergadering dag 31 maart 2018
Procedure aan te vragen Nationale finales 
Wedstrijdleiders vergadering avond 31 maart 2018
Aanvraagformulier Nationale finale 
Wedstrijdleiders vergadering dag 22 april 2017
Draaiboek PK Wedstrijdleiders vergadering avond 22 april 2017 
PK volgens het interval systeem (Nieuw) Wedstrijdleiders vergadering dag 26 april 2016
PK Special 5.3 downloaden  Wedstrijdleiders vergadering avond 12 maart 2016
Clubmatch XP downloaden  Wedstrijdleiders vergadering dag 16 mei 2015
Toernooi prof downloaden  Wedstrijdleiders vergadering avond  2 mei 2015
Statuten District Veluwezoom (oud)  
Administratieve heffingen (oud)